Home » » Contoh-contoh Pupuh Bali

Contoh-contoh Pupuh Bali

Written By putu darmayasa on Kamis, 15 November 2012 | 05.09Pupuh ginanti
Saking tuhu manah guru               
Mituturin cening jani                         
Kaweruhe luir senjata                    
Ne dadi prabotan sai                          
Ka anggen ngaruruh merta              
Seenun  ceninge urip                                          
                                                                                                                                 
Pupuh pucung
Eda ngapus
Mapi-mapi pradang masuk
Subane di jalan
Ngelingkungmengkeb nyelibsib
Singit kauh
Mulih bareng ajak timpal

Pupuh ginada
Titiang melajah ngae tipat
Ngantos titiang ngulangunin
Kewehe mekudang-kudang
Besik dua nganti telu
Meme bapa ketakonang
Keweh gati
Ento patut kaplajahang.

Pupuh maskumambang
Mangkin kocap
Ida Sang Sarosapati
Prabu ring Erlanggya
Putran Sri Erlanggya Aji 
Ring wengine manyumpena

Duh pandita
Ampurayang titiang ugi
Titiang manawegang
Tan uning matur pang becik
Daging titiang manunasang

0 komentar:

Like Facebook

Putu darmayasa. Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Google+ Followers